Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse Algemene Vergadering gaat door op vrijdag 26 januari 2024 om 20u30 in ons clublokaal te Adegem, café ’t Kruisken – zaal Yeo-Inn.  Deze avond is enkel toegankelijk voor de leden van Yeomanry en de inwonende gezinsleden.  

Conform de statuten van onze vereniging, wordt u bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering.  Bij aankomst zal u gevraagd worden het aanwezigheidsregister te ondertekenen (nieuwe verplichting op vraag van Rechtbank van Koophandel), gelieve stipt op tijd aanwezig te zijn.  We vragen ook om aanwezig te zijn in gepaste Yeomanry-kledij (zowel militair, retro of vintage WWII), zo krijgt deze nieuwjaarsreceptie een bijzondere sfeer en draagt u onmiddellijk bij aan de uitbouw van onze club-spirit.

Inschrijven voor deze avond is mogelijk tot en met zondag 14 januari aanstaande.

Agenda:

  1. Verwelkoming door de voorzitter en uitleg over de agenda en de procedures.
  2. Bespreking van de clubactiviteiten van het jaar 2023, eventuele aankondigingen voor 2024 (80 jaar bevrijding), stemming, goedkeuring.
  3. Bespreking van de clubkas, inkomsten en uitgaven boekjaar 2023, stemming, goedkeuring jaarrekening en begroting 2024.
  4. Geven van kwijting aan de bestuurders, ondertekenen jaarbalans 2023 door 2 aangeduide commissarissen, goedkeuring.
  5.  Bevestiging ontslagneming Gert Dewilde, functie bestuurder-vaandeldrager, openstellen van een functie bestuurslid.
  6. Einde formeel gedeelte, rondvraag bij de aanwezige leden.
  7. De voorzitter nodigt uit en klinkt samen met u op 2024 met een drankje en hapjes.
We hopen u op deze avond te mogen begroeten.
Het bestuur van Yeomanry vzw

Inschrijvingsformulier

De inschrijvingen werden afgesloten.