Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 28 januari 2022 om 20u gaat de jaarlijkse Algemene vergadering door in ons clublokaal ’t Kruisken te Adegem met aansluitend de buitengewone algemene vergadering en de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie.

Daar er bij de vorige algemene vergadering te weinig leden aanwezig waren, wordt deze hernomen.  Deze omvat de toelichting op de bijzondere wettelijke procedures inzake de wijziging van statuten. De werking van de club blijft ongewijzigd, wel zijn er wettelijke verplichtingen of regels die veranderd zijn en die tot een wijziging aanleiding geven.  De oude wet op de vzw is immers vervangen door een nieuwe wet op vennootschappen en verenigingen.

Op de komende Algemene vergadering van 28 januari 2022 loopt het vierjarig mandaat van de huidige bestuursploeg af dit wil zeggen dat er herverkiezingen (verlengen aanstelling) of verkiezingen (nieuwe kandidaten) zullen gebeuren.  Yeomanry zoekt daarom naar leden die een actievere rol willen opnemen in de clubwerking, dien hiervoor uw kandidatuur in als mogelijke bestuurder.

Tijdens de 2-maandelijkse bijeenkomsten van de bestuurdersploeg worden de ontwikkelingen en de mogelijkheden voor onze voertuigenclub besproken.  De activiteiten worden vastgelegd, de statuten zijn duidelijk en het intern reglement verheldert de werking.  Onder het moto “je kan niet voor iedereen even goed doen”, streeft de bestuurdersploeg vooral naar het algemeen belang van de club.  Interesse of behoefte aan meer informatie?  Contacteer één van de bestuursleden, zij helpen je dan verder. 

 Let wel, deze activiteit gaat door onder voorbehoud en volgens de geldende Covid-maatregelen.  U krijgt geen toegang zonder mondmasker en geldig CST-ticket/Europees coronacertificaat/Herstelcertificaat.

De inschrijvingen hiervoor werden afgesloten.