Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse Algemene Vergadering gaat door op vrijdag 27 januari 2023 om 20u30 in ons clublokaal te Adegem, café ’t Kruisken – zaal Yeo-Inn.  Deze avond is enkel toegankelijk voor de leden van Yeomanry en de inwonende gezinsleden.  

Conform de statuten van onze vereniging, wordt u bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering.  Bij aankomst zal u gevraagd worden het aanwezigheidsregister te ondertekenen (nieuwe verplichting op vraag van Rechtbank van Koophandel), gelieve stipt op tijd aanwezig te zijn.

Inschrijven voor deze avond is mogelijk tot en met zondag 22 januari.

Agenda:

  1. Verwelkoming door de voorzitter en uitleg over de agenda en de procedures.
  2. Bespreking van de clubactiviteiten van het jaar 2022, eventuele aankondigingen voor 2023, stemming, goedkeuring.
  3. Bespreking van de clubkas, inkomsten en uitgaven boekjaar 2022, stemming, goedkeuring jaarrekening en begroting.
  4. Geven van kwijting aan de bestuurders, ondertekenen jaarbalans 2022 door 2 aangeduide commissarissen, goedkeuring.
  5. Einde formeel gedeelte.  De voorzitter nodigt uit op een drankje en hapjes.
We hopen u op deze avond te mogen begroeten.
Het bestuur van Yeomanry vzw

Inschrijvingsformulier

De inschrijvingen werden afgesloten.