Wat doet M.H.V.C.G. Yeomanry vzw?

Onze vereniging vindt zijn bestaan in het enthousiasme van een aantal mensen voor militaire voertuigen, voornamelijk uit de periode 1940-1945 en later.  Hoewel punctuele opbouw van een vervlogen periode gebeurt, wensen wij er nadrukkelijk op te wijzen dat van elke militair morele houding wordt afgezien.

Met zijn werkwijze en in het naar buiten treden tracht de vereniging Yeomanry tegenover het publiek interesse te wekken, de verhuring van individuele of meerdere voertuigen geschiedt slechts ten nutte van de instandhouding van de vereniging en de restauratie van het materiaal.

Wij zijn een groep van mensen:

  • Behept met een voorliefde voor oude militaire voertuigen;
  • Verzot op een “andere” hobby;
  • Die samen uitrijden en leute hebben.

We bezitten inderdaad militaire voertuigen omdat wij hiervan houden en hiervan – naar buiten uit – getuigenis willen afleggen.

Onze doelstelling moet zijn en blijven “een rijdend museum” te brengen uit een recent verleden.  Nochtans is de militaire kledij – op bepaalde manifestaties – een noodzakelijk kwaad om het publiek terug te brengen naar de tijd van “toen”.  Daarom ook en omdat onze houding neutraal moet zijn, wordt aangedrongen bij alle leden dat wij netjes, verzorgd en geen indruk mogen nalaten die bij het publiek wijst op een negatieve houding.