Lidmaatschap

Indien u interesse heeft en graag deel zou uitmaken van onze vereniging, dan kan u uw aansluiting aanvragen door bijgaand vragenformulier in te vullen en te verzenden.  Vooraleer dit te doen is het van belang dat u de statuten EN het Intern Reglement van onze club even doorneemt.  Deze beide documenten staan eveneens op deze site onder Bestuur / Statuten en Intern Reglement.  De doelstellingen en de waarden die daar beschreven worden zijn van groot belang voor de club.

Dit vragenformulier invullen is stap 1 van de aansluitingsprocedure.

Stap 2: Deze beperkte vragenlijst wordt vervolgens gemail naar de ledenverantwoordelijke.  Hij gaat na of het kandidaat-lid in aanmerking kan komen voor lidmaatschap en consulteert desnoods de andere bestuursleden.  Let wel: lidmaatschap kan door het bestuursorgaan geweigerd worden.  U wordt altijd op de hoogte gebracht van de beslissing.

Stap 3: Indien u een positieve reactie krijgt van de ledenverantwoordelijke, dan kan u uw lidmaatschap definitief maken want dit is pas definitief na betaling = het effectief ontvangen van uw lidgeld op rekening van de club.  Hierdoor krijgt u de rechten en de mogelijkheden eigen aan het lidmaatschap.  Dus betaal pas uw lidgeld NA ontvangst van de beslissing.  

Voor 40€ bent u lid voor een volledig werkjaar, het betalen van het lidgeld houdt in dat u:

  • Ons twee-maandelijks tijdschrift ontvangt.
  • De uitnodigingen voor nationale en internationale bijeenkomsten ontvangt.
  • Behoort tot een groep mensen, die zich inzetten voor het behoud en restauratie van de voertuigen uit de periode 1940-45 en later.
  • Ook uw bijdrage voor het BEHVA zit hierin opgenomen.
  • U bent welkom op de tweemaandelijkse vergadering die doorgaat de laatste vrijdag van de onpare maanden.  De vergadering start om 20u30 en gaat door in Café ’t Kruiske te Adegem.
  • In functie van tijdstip van betaling (zie statuten) krijgt u ook stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Stap 1 - Vragenformulier

Step 1 of 3

Persoonsgegevens