Historiek

De vereniging werd gesticht door Valentin Jamart.  In 1977 las hij een artikel in de kranten, naar aanleiding van een grote bijeenkomst van militaire oldtimers in Parijs ter gelegenheid van de herdenking van de landing in Normandie en de bevrijding in 1944. Na enig zoekwerk kwam hij terecht bij Jean Pierre Froidmont, toenmalig voorzitter van de Belgische club ‘Hell on Wheels’.  Hij werd er onmiddellijk lid, weliswaar zonder voertuig, doch wel met de idee een voertuig aan te kopen.  Zo nam hij deel als begeleider aan een van de eerste bijeenkomsten in België te Bastogne.  Hij zat in een voertuig van ‘Hell on Wheels’, maar de eerste stap was gezet.

In 1978 kocht Valentin een Dodge en reeds datzelfde jaar nam hij, samen met zijn echtgenote deel aan de  “Folklorestoet” te Nevele.  Al snel kwam hij in contact met personen, die ofwel reeds een voertuig hadden, ofwel interesse betoonden om er een aan te kopen.

Het contact met ‘Hell on Wheels’ gaf aanleiding tot de uitgifte van een clubblad, grotendeels voor de leden in Limburg, maar ook voor personen in de Gentse regio. Onder hen bevonden zich de betreurde Jean Louis De Smet, Gustaaf Bruskin, Charles Coppejans, Johan Priem, Rudolph Renier en nog enkele anderen….. Zij namen in 1978 met 10 voertuigen deel aan de dekenijfeesten te Deinze,  onder de naam ‘Hell on Wheels’. 

Ondertussen ontstond de idee om in de Gentse regio een eigen groepering met een eigen naam en kenteken te stichten.  Jean Louis De Smet stelde voor contact te zoeken met ‘The Royal British Legion Ghent Branch’ (de vereniging van Engelse oudstrijders in de regio) en na gesprekken met die vereniging kwam de naam ‘YEOMANRY’ naar boven.  Deze naam is een afkorting van de Northamptonshire Yeomanry.  Dit was een pantserafdeling, onderdeel van de Engelse Royal Armoured Corps, waarvan de soldaten een zwarte muts droegen met zilveren insigne.  Jean Louis, ontwerper van reclameteksten en -affiches, heeft dit kenteken als model genomen voor het clubinsigne, maar met dien verstande dat in het originele kenteken, het paard de andere kant opkijkt.

En zo geschiedde: ‘Yeomanry’ werd gesticht op 15 november 1979 en is bijgevolg één van de oudste militaire voertuigenclubs van België!

Het clubblad vermeldt nog steeds het algemeen standpunt dat bij de oprichting gehanteerd werd: De vereniging vindt zijn bestaan in het enthousiasme voor militaire voertuigen, vnl. uit de periode 1940-1945 en later, van een aantal mensen. Om Vlaamse liefhebbers beter van dienst te kunnen zijn organiseert Yeomanry bijeenkomsten en ritten in eigen streek. Van elke militaire-morele houding wordt afgezien, de leden zijn geen militairen!